Tehniline koolitus

Tehniline koolitus on neile, kes soovivad rohkem teada oma rattast ja selle tehnilisest ettevalmistusest reisiks ja ka lihtsalt hooajaks. Parem ettekujutus oma sõiduvahendist annab reisides meelekindluse, et tegemist pole võõra tehnikaga tundmatus kohas vette kukkumine.